Mestský a obecný mobiliárMestský a obecný mobiliár

Spoločnosť SIACITY s.r.o vyvíja, vyrába a dodáva celú radu celohliníkových prvkov pre mestský a obecný mobiliár, ako sú lavičky, zastávky, fajčiarské prístrešky, odpadkové koše, informačné tabule, informačné vitríny, informačný systém, cyklostojany, cyklostánky, zábrany vjazdu, ochranné mreže k stromom, kontajnery na zeleň, atď… .

Každá výrobná rada mestského mobiliára ELEMENTCITY,DYNAMICITY,STANDARTCITY a EXCLUSIVECITY má svoje jednotné charakteristické prvky,neobmedzenú farebnosť,vysokú životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.Materiály použité pri výrobe prvkov pre mestský a obecný mobiliár nám umožňujú garantovať nadštandartné záručné podmienky v dĺžke až 20 rokov.

Z týchto základných prvkov sme vytvorili ďalšie tématicky zamerané rady BICYKLE a AUTOMOBILE.Chceme tak pomôcť vytvoriť celky so zameraním na oblasť cestnej výstavby a cyklotrás.

Pre vidiek sme vytvorili aj radu VILLAGE,ktorá sa snaží dotvárať príjemné prostredie aj v malých obciach.

Systém otvorených výrobných rád umožňuje postupné dopĺňanie celistvého sortimentu pre mestský aj obecný mobiliár, ktorý si uchováva jednotnú identitu a aj tak umožňuje neobmedzené množstvo konkrétnych riešení.